وکیل

IRVsliderphot22
sliderphoto

کلاهبرداری رایانه ای

 جرایم کامپیوتری یا کلاهبرداری کامپیوتری جزو جرایم  غیر قابل گذشت است و این جرایم تغییر و تحولات زیادی داشته و در برخی کشورها  همگام با این تغییرات در قانون خود یا در رویه قضایی خود مقررات لازم را گنجانده اند.اما کشور ما از حیث این جرم و حتی جرایم دیگر با تغییرات  روز حرکت نکرده است .

جرایم اینترنتی هر کس با برنامه‌سازی کذب، سوءاستفاده از داده‌های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم کامپیوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

 مطابق ماده ۲۳۸قانون مجازات عمومی جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده :

«هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و یا کارخانه های موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصا حساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا با تادیه غرامت از پنجاه الی … تومان و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد … »

از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد:  

توسل به وسایل تقلبی:بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن- و بالاخره « خوردن » مقداری از اموال دیگری . بدیهی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع نشده و نتیجه مجرمانه که به تعبیر قانون گذار سابق ما واژه « خوردن » مال دیگری بود تحقق نیافته باشد جرم کلاهبرداری مصداق پیدا نخواهد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه مجرمانه ای بر فعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرائم مقید است . با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین جزایی نیز متحول شد. باتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس های فراوان نهایتا\” مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد و پس از این تاریخ لازم الاجرا شد. همچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم آن از عبارات ارتشاء و ربا و کلاهبرداری نام برده ولی عملادر این فصل ماده ای در این زمینه وجود ندارد که می توان از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی بر شمرد. مطابق ماده (۱) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبرد محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود…» از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی و بردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد .

 مطابق این ماده توسل به وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی المثل ترک فعل نمی تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد. اغفال و یا به تعبیر دیگر (فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب می شود از شرایط اغفال این است که فرد مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد و هم چنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت پذیرد مثلا افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقد بعضا اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند . البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است که عده ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرار داده اند . همانطور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتا  ورود ضرر به شخص مجنی علیه است بعبارت دیگر کلاهبــرداری بعنــوان جرم مقید هم سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص می خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیر می باشد. کلاهبرداری در طبقه بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است .

جرایم اینترنتی

 

سوءاستفاده در کلاهبرداری کامپیوتری عبارت است از: اقدامات و دستکاریهای غیرمجاز وغیرقانونی که شامل مصادیق زیر است:

الف) وارد کردن داده ها و اطلاعات اعم از صحیح و کذب = وقتی که وارد کردن داده ها واطلاعات منتهی به تحصیل مال یا وجه و امتیاز گردد جرم کلاهبرداری کامپیوتری محقق می شود. مانندوارد کردن اطلاعاتی به سیستم رایانه ای بانک یا یک مۆسسه مالی و واریز وجه مربوط به حساب خود یادیگری.

ب) تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای=چنانچه جعل رایانه ای مصداق سوءاستفاده قرار گیرد و در نتیجه تغییر مزبور، مال ، وجه امتیازات و خدمات مالی تحصیل گردد جرم محقق می شود.مانند تغییر عنوان شرکت یا مۆسسه مالی یا تجارتخانه یا بانک وقتی منتهی به این شود که مشتریان مۆسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغییر دهنده اطلاعات واریز نمایند.

ج) محو داده ها و اطلاعات رایانه ای و مخابراتی=شامل از بین بردن و حذف داده هاست . درصورتی که این محو در جهت تحصیل وجه یا امتیازات مالی باشد، می تواند از مصادیق کلاهبرداری کامپیوتری با سوءاستفاده از طریق محو داده ها و اطلاعات تلقی گردد.

د) توقف داده ها و اطلاعات رایانه ای = ایجاد وقفه در سیستم رایانه ممکن است موقت یادائمی باشد. مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصی و طرف پرداخت قرار دادن خودبطور غیرمجاز.

هـ) مداخله در کارکرد سیستم رایانه = ایجاد اختلال غیرقانونی و غیرمجاز در کارکرد سیستم کامپیوتری وقتی در جهت تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا امتیاز یا خدمات مالی باشد، مرتکب برحسب توفیق یافتن در بردن مال یا امتیاز یا عدم موفقیت در تحصیل مال یا امتیاز، مرتکب کلاهبرداری کامپیوتری تام و یا شروع به کلاهبرداری تلقی می گردد.

کیفر کلاهبرداری کامپیو تری

مجازات کلاهبرداری کامپیوتری ، در اجرای ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذ، علاوه بر ردّ مال به صاحبان اموال.

درحالی که کیفر کلاهبرداری عمومی ، موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری  یک سال تا ۷ سال حبس و یا ۲ سال تا ده سال حبس می باشد. تعیین مجازات کم برای کلاهبرداری کامپیوتری می تواند ۲ حالت داشته باشد: یا قانونگذار در سیاست کیفری خود به جنبه ارعابی کیفرهای شدید اعتماد و اعتقاد نداشته است و یا ملاحظات بین المللی و استرداد مجرمین کلاهبرداری کامپیوتری مورد توجه قرار گرفته است.

بخش حقوق تبیان

 

 

دیدگاه‌ها  

 
Dominga
0 # Dominga 1397-06-19 04:37
It's the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips.
Perhaps you can write next articles referring to this
article. I wish to read more things about it!

my site; đèn led âm trần: https://denledgiadinh.net/category/den-led-am-tran
پاسخ دادن
 
 
Agnes
0 # Agnes 1397-07-10 05:11
Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites?
I have a blog based on the same topics you discuss and
would love to have you share some stories/informa tion. I know my viewers would value your work.

If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.Feel free to visit my website :: đèn led chiếu sáng giá rẻ: http://denledgiadinh.net/
پاسخ دادن
 
 
Myra
0 # Myra 1397-07-23 09:31
Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just
curious if you get a lot of spam comments? If so how do you
reduce it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very much appreciated.


My web site ... đèn led hải nam: https://denledgiadinh.net/den-led-am-tran-vuong-12w-mt-712-3-mau-trang-vang-trung-tinh.html
پاسخ دادن
 
 
Chance
0 # Chance 1397-07-24 02:49
What's up friends, good article and pleasant urging commented at this place, I am truly enjoying
by these.

Feel free to surf to my webpage đèn led ốp trần 18w giá
rẻ: https://denledgiadinh.net/den-led-op-tran-noi-tron-18w-mt-418.html
پاسخ دادن
 
 
Cindy
0 # Cindy 1397-07-25 18:17
Paragraph writing is also a excitement, if you be acquainted with after that you can write if
not it is complicated to write.

Feel free to surf to my webpage - đèn led pha uy tín: https://denledgiadinh.net/category/den-pha-led
پاسخ دادن
 
 
Ericka
0 # Ericka 1397-07-29 01:24
Hi, Neat post. There is an issue with your web site in internet explorer,
would check this? IE still is the marketplace chief and
a huge section of other folks will pass over your fantastic
writing because of this problem.

Feel free to surf to my blog post công
ty đèn led hải nam: https://denledgiadinh.net/den-led-op-tran-tron-noi-6w-mt-406.html
پاسخ دادن
 
 
Kraig
0 # Kraig 1397-07-29 02:59
Wow, this post is nice, my younger sister is analyzing these things, thus I am going to convey her.


Visit my blog - mua đèn led
ở đâu giá rẻ: https://denledgiadinh.net/den-led-loai-nao-tot-nhat.html/
پاسخ دادن
 
 
Mark
0 # Mark 1397-07-29 15:47
whoah this weblog is great i love reading your articles.
Keep up the good work! You recognize, a lot of people are looking round
for this info, you can aid them greatly.

Feel free to visit my page - đèn led
ốp trần 9w giá rẻ: https://denledgiadinh.net/den-led-am-tran-tron-mt-609.html
پاسخ دادن
 
 
Roderick
0 # Roderick 1397-09-02 06:04
I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's both educative and engaging,
and without a doubt, you have hit the nail on the
head. The problem is something that not enough folks are
speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across
this in my search for something relating to this.


Stop by my web blog sửa điều hòa tại nhà: http://chuyendieuhoa.com/sua-dieu-hoa-1.html
پاسخ دادن
 
 
Toney
0 # Toney 1397-09-02 12:54
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic, you
can earn additional cash every month. You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more details simply
search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

Feel free to surf to my webpage: BestMaxine: https://CleverSunny.blogspot.com
پاسخ دادن
 
 
Adelaide
0 # Adelaide 1397-09-28 13:32
My partner and I absolutely love your blog and find many of your post's to be
what precisely I'm looking for. can you offer guest writers to write content to suit your needs?
I wouldn't mind composing a post or elaborating on most of the subjects
you write related to here. Again, awesome web log!


Also visit my web-site - architecture boston: https://kientructhongminh89.blogspot.com/
پاسخ دادن
 
 
Mario
0 # Mario 1397-10-28 04:03
I am curious to find out what blog system you happen to be working with?
I'm experiencing some minor security problems with my latest website and I'd like to find
something more safeguarded. Do you have any recommendations?Here is my web site; Take Surveys For Cash!
#1 Paid Survey Site!!: https://4b8acm-887imt9sj2qz55kcl6c.hop.clickbank.net/
پاسخ دادن
 
 
Mei
0 # Mei 1397-11-14 01:04
I think this is among the most vital info for me.
And i'm glad reading your article. But want
to remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really
nice : D. Good job, cheers

my blog: máy làm mát nhật bản: https://maylammat.info/dich-vu-cho-thue-may-lam-mat-khong-khi/
پاسخ دادن
 

نوشتن دیدگاه