وکیل

IRVsliderphot22
sliderphoto

کلاهبرداری رایانه ای

 جرایم کامپیوتری یا کلاهبرداری کامپیوتری جزو جرایم  غیر قابل گذشت است و این جرایم تغییر و تحولات زیادی داشته و در برخی کشورها  همگام با این تغییرات در قانون خود یا در رویه قضایی خود مقررات لازم را گنجانده اند.اما کشور ما از حیث این جرم و حتی جرایم دیگر با تغییرات  روز حرکت نکرده است .

جرایم اینترنتی هر کس با برنامه‌سازی کذب، سوءاستفاده از داده‌های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم کامپیوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

 مطابق ماده ۲۳۸قانون مجازات عمومی جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده :

«هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و یا کارخانه های موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصا حساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا با تادیه غرامت از پنجاه الی … تومان و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد … »

از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد:  

توسل به وسایل تقلبی:بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن- و بالاخره « خوردن » مقداری از اموال دیگری . بدیهی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع نشده و نتیجه مجرمانه که به تعبیر قانون گذار سابق ما واژه « خوردن » مال دیگری بود تحقق نیافته باشد جرم کلاهبرداری مصداق پیدا نخواهد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه مجرمانه ای بر فعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرائم مقید است . با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین جزایی نیز متحول شد. باتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس های فراوان نهایتا\” مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد و پس از این تاریخ لازم الاجرا شد. همچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم آن از عبارات ارتشاء و ربا و کلاهبرداری نام برده ولی عملادر این فصل ماده ای در این زمینه وجود ندارد که می توان از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی بر شمرد. مطابق ماده (۱) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبرد محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود…» از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی و بردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد .

 مطابق این ماده توسل به وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی المثل ترک فعل نمی تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد. اغفال و یا به تعبیر دیگر (فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب می شود از شرایط اغفال این است که فرد مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد و هم چنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت پذیرد مثلا افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقد بعضا اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند . البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است که عده ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرار داده اند . همانطور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتا  ورود ضرر به شخص مجنی علیه است بعبارت دیگر کلاهبــرداری بعنــوان جرم مقید هم سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص می خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیر می باشد. کلاهبرداری در طبقه بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است .

جرایم اینترنتی

 

سوءاستفاده در کلاهبرداری کامپیوتری عبارت است از: اقدامات و دستکاریهای غیرمجاز وغیرقانونی که شامل مصادیق زیر است:

الف) وارد کردن داده ها و اطلاعات اعم از صحیح و کذب = وقتی که وارد کردن داده ها واطلاعات منتهی به تحصیل مال یا وجه و امتیاز گردد جرم کلاهبرداری کامپیوتری محقق می شود. مانندوارد کردن اطلاعاتی به سیستم رایانه ای بانک یا یک مۆسسه مالی و واریز وجه مربوط به حساب خود یادیگری.

ب) تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای=چنانچه جعل رایانه ای مصداق سوءاستفاده قرار گیرد و در نتیجه تغییر مزبور، مال ، وجه امتیازات و خدمات مالی تحصیل گردد جرم محقق می شود.مانند تغییر عنوان شرکت یا مۆسسه مالی یا تجارتخانه یا بانک وقتی منتهی به این شود که مشتریان مۆسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغییر دهنده اطلاعات واریز نمایند.

ج) محو داده ها و اطلاعات رایانه ای و مخابراتی=شامل از بین بردن و حذف داده هاست . درصورتی که این محو در جهت تحصیل وجه یا امتیازات مالی باشد، می تواند از مصادیق کلاهبرداری کامپیوتری با سوءاستفاده از طریق محو داده ها و اطلاعات تلقی گردد.

د) توقف داده ها و اطلاعات رایانه ای = ایجاد وقفه در سیستم رایانه ممکن است موقت یادائمی باشد. مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصی و طرف پرداخت قرار دادن خودبطور غیرمجاز.

هـ) مداخله در کارکرد سیستم رایانه = ایجاد اختلال غیرقانونی و غیرمجاز در کارکرد سیستم کامپیوتری وقتی در جهت تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا امتیاز یا خدمات مالی باشد، مرتکب برحسب توفیق یافتن در بردن مال یا امتیاز یا عدم موفقیت در تحصیل مال یا امتیاز، مرتکب کلاهبرداری کامپیوتری تام و یا شروع به کلاهبرداری تلقی می گردد.

کیفر کلاهبرداری کامپیو تری

مجازات کلاهبرداری کامپیوتری ، در اجرای ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذ، علاوه بر ردّ مال به صاحبان اموال.

درحالی که کیفر کلاهبرداری عمومی ، موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری  یک سال تا ۷ سال حبس و یا ۲ سال تا ده سال حبس می باشد. تعیین مجازات کم برای کلاهبرداری کامپیوتری می تواند ۲ حالت داشته باشد: یا قانونگذار در سیاست کیفری خود به جنبه ارعابی کیفرهای شدید اعتماد و اعتقاد نداشته است و یا ملاحظات بین المللی و استرداد مجرمین کلاهبرداری کامپیوتری مورد توجه قرار گرفته است.

بخش حقوق تبیان

 

 

دیدگاه‌ها  

 
Dominga
0 # Dominga 1397-06-19 04:37
It's the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips.
Perhaps you can write next articles referring to this
article. I wish to read more things about it!

my site; đèn led âm trần: https://denledgiadinh.net/category/den-led-am-tran
پاسخ دادن
 
 
Agnes
0 # Agnes 1397-07-10 05:11
Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites?
I have a blog based on the same topics you discuss and
would love to have you share some stories/informa tion. I know my viewers would value your work.

If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.Feel free to visit my website :: đèn led chiếu sáng giá rẻ: http://denledgiadinh.net/
پاسخ دادن
 
 
Myra
0 # Myra 1397-07-23 09:31
Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just
curious if you get a lot of spam comments? If so how do you
reduce it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very much appreciated.


My web site ... đèn led hải nam: https://denledgiadinh.net/den-led-am-tran-vuong-12w-mt-712-3-mau-trang-vang-trung-tinh.html
پاسخ دادن
 
 
Chance
0 # Chance 1397-07-24 02:49
What's up friends, good article and pleasant urging commented at this place, I am truly enjoying
by these.

Feel free to surf to my webpage đèn led ốp trần 18w giá
rẻ: https://denledgiadinh.net/den-led-op-tran-noi-tron-18w-mt-418.html
پاسخ دادن
 
 
Cindy
0 # Cindy 1397-07-25 18:17
Paragraph writing is also a excitement, if you be acquainted with after that you can write if
not it is complicated to write.

Feel free to surf to my webpage - đèn led pha uy tín: https://denledgiadinh.net/category/den-pha-led
پاسخ دادن
 
 
Ericka
0 # Ericka 1397-07-29 01:24
Hi, Neat post. There is an issue with your web site in internet explorer,
would check this? IE still is the marketplace chief and
a huge section of other folks will pass over your fantastic
writing because of this problem.

Feel free to surf to my blog post công
ty đèn led hải nam: https://denledgiadinh.net/den-led-op-tran-tron-noi-6w-mt-406.html
پاسخ دادن
 
 
Kraig
0 # Kraig 1397-07-29 02:59
Wow, this post is nice, my younger sister is analyzing these things, thus I am going to convey her.


Visit my blog - mua đèn led
ở đâu giá rẻ: https://denledgiadinh.net/den-led-loai-nao-tot-nhat.html/
پاسخ دادن
 
 
Mark
0 # Mark 1397-07-29 15:47
whoah this weblog is great i love reading your articles.
Keep up the good work! You recognize, a lot of people are looking round
for this info, you can aid them greatly.

Feel free to visit my page - đèn led
ốp trần 9w giá rẻ: https://denledgiadinh.net/den-led-am-tran-tron-mt-609.html
پاسخ دادن
 
 
Roderick
0 # Roderick 1397-09-02 06:04
I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's both educative and engaging,
and without a doubt, you have hit the nail on the
head. The problem is something that not enough folks are
speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across
this in my search for something relating to this.


Stop by my web blog sửa điều hòa tại nhà: http://chuyendieuhoa.com/sua-dieu-hoa-1.html
پاسخ دادن
 
 
Toney
0 # Toney 1397-09-02 12:54
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic, you
can earn additional cash every month. You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more details simply
search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

Feel free to surf to my webpage: BestMaxine: https://CleverSunny.blogspot.com
پاسخ دادن
 
 
Adelaide
0 # Adelaide 1397-09-28 13:32
My partner and I absolutely love your blog and find many of your post's to be
what precisely I'm looking for. can you offer guest writers to write content to suit your needs?
I wouldn't mind composing a post or elaborating on most of the subjects
you write related to here. Again, awesome web log!


Also visit my web-site - architecture boston: https://kientructhongminh89.blogspot.com/
پاسخ دادن
 
 
Mario
0 # Mario 1397-10-28 04:03
I am curious to find out what blog system you happen to be working with?
I'm experiencing some minor security problems with my latest website and I'd like to find
something more safeguarded. Do you have any recommendations?Here is my web site; Take Surveys For Cash!
#1 Paid Survey Site!!: https://4b8acm-887imt9sj2qz55kcl6c.hop.clickbank.net/
پاسخ دادن
 
 
Mei
0 # Mei 1397-11-14 01:04
I think this is among the most vital info for me.
And i'm glad reading your article. But want
to remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really
nice : D. Good job, cheers

my blog: máy làm mát nhật bản: https://maylammat.info/dich-vu-cho-thue-may-lam-mat-khong-khi/
پاسخ دادن
 
 
Dana
0 # Dana 1398-01-02 23:28
Hey would you mind stating which blog platform you're working with?

I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a
difficult time making a decision between BlogEngine/Word press/B2evoluti on and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!


Also visit my web page: Customer Relationship
Management: https://www.dropbox.com/s/lhwdheewgpyqrzr/7%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20CRM%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%202019.pdf?dl=0
پاسخ دادن
 
 
Dong
0 # Dong 1398-01-05 19:55
Hey there! I understand this is somewhat off-topic however I needed to ask.

Does building a well-establishe d blog like yours require a massive amount work?
I am brand new to blogging but I do write in my journal everyday.
I'd like to start a blog so I will be able to share my personal experience
and views online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers.

Appreciate it!

My web blog - Toyota innova 2019 (https://anphucar.com/toyota-innova-2019: https://anphucar.com/toyota-innova-2019/)
پاسخ دادن
 
 
Daniella
0 # Daniella 1398-01-09 16:21
Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely excellent.
I really like what you have acquired here, really like what you're saying and
the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.
I can't wait to read much more from you. This is really a great web site.


Feel free to surf to my web site - this content: https://www.behance.net/routersettings
پاسخ دادن
 
 
Trinidad
0 # Trinidad 1398-01-09 17:56
Hi my family member! I want to say that this article is amazing, great written and come with approximately all vital infos.

I would like to see more posts like this .

Feel free to surf to my homepage - website: http://www.hangzsnw.com/home.php?mod=space&uid=8&do=profile&from=space
پاسخ دادن
 
 
Lon
0 # Lon 1398-01-16 21:05
It's remarkable to go to see this web site and reading the views of all
friends regarding this article, while I am also keen of getting
experience.

My site; Toyota Innova 2019 (https://tancangtoyota.com: https://tancangtoyota.com/toyota-innova-2019/)
پاسخ دادن
 
 
Leticia
0 # Leticia 1398-01-17 07:16
I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever
work and reporting! Keep up the awesome works guys I've included
you guys to blogroll.

Here is my blog post; her latest blog: http://www.bbhzf.com/comment/html/?9323.html
پاسخ دادن
 
 
Don
0 # Don 1398-01-17 21:20
What's up, always i used to check website posts here
in the early hours in the dawn, for the reason that i
like to learn more and more.

Here is my web-site Toyota innova 2019 - https://anphucar.com/: https://anphucar.com/toyota-innova-2019/ -
پاسخ دادن
 
 
Deana
0 # Deana 1398-01-22 13:28
Thank you for another great article. Where else may just
anybody get that type of information in such an ideal means of writing?
I've a presentation next week, and I'm on the search for such information.

Feel free to visit my web site minecraft (tinyurl.com: http://tinyurl.com/yyy7ebmp)
پاسخ دادن
 
 
Nichole
0 # Nichole 1398-01-22 18:55
wonderful post, very informative. I wonder why the other
experts of this sector don't notice this. You should proceed
your writing. I am sure, you've a huge readers' base already!


My web-site minecraft: http://tinyurl.com/yxp9zkva
پاسخ دادن
 
 
Florencia
0 # Florencia 1398-01-24 21:40
First off I want to say excellent blog! I had a quick question which I'd like to ask
if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear
your mind prior to writing. I have had trouble clearing my thoughts in getting my ideas
out. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the
first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how
to begin. Any ideas or hints? Cheers!

Look into my website :: microsoft excel tutorial: https://2findnow.com/user/profile/165928
پاسخ دادن
 
 
Marylou
0 # Marylou 1398-01-25 01:49
Hi Dear, are you genuinely visiting this web
page daily, if so after that you will absolutely take pleasant experience.Here is my blog post :: minecraft: http://j.mp/2Fx9aQq
پاسخ دادن
 
 
Wilson
0 # Wilson 1398-01-25 03:38
wonderful points altogether, you simply received a
brand new reader. What may you suggest about your
submit that you simply made some days ago? Any certain?

my web page :: quick loan online: http://www.shipitpdq.com/comment/html/?15034.html
پاسخ دادن
 
 
Dan
0 # Dan 1398-01-27 12:12
Wow, incredible weblog format! How long have you ever been running a blog
for? you make blogging look easy. The whole glance of your website is wonderful, let
alone the content material!

Check out my web blog; minecraft: http://tinyurl.com/yxuovams
پاسخ دادن
 
 
Zane
0 # Zane 1398-01-29 09:41
Howdy, I believe your site might be having browser compatibility problems.
Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from
that, great blog!

My homepage; minecraft (tinyurl.com: http://tinyurl.com/y5nxm26n)
پاسخ دادن
 
 
Violet
0 # Violet 1398-01-31 11:28
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks

my website - minecraft: http://tinyurl.com/y5ryouh9
پاسخ دادن
 
 
Georgianna
0 # Georgianna 1398-02-01 08:29
I think the admin of this web page is truly working hard
in support of his web page, because here every data is quality
based material.

Look at my blog post: minecraft: http://bit.ly/2G3nYWh
پاسخ دادن
 
 
Norine
0 # Norine 1398-02-02 10:22
Hi everyone, it's my first pay a quick visit at this web site,
and article is genuinely fruitful designed for me, keep
up posting such articles or reviews.

Also visit my blog post: minecraft: http://bit.ly/2P05FVN
پاسخ دادن
 
 
Paige
0 # Paige 1398-02-04 17:05
Attractive part of content. I just stumbled upon your site and
in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access constantly fast.


Check out my website minecraft: http://j.mp/2G3nYWh
پاسخ دادن
 
 
Mellisa
0 # Mellisa 1398-02-13 14:01
Howdy! This blog post couldn't be written any better!

Looking at this article reminds me of my previous roommate!
He constantly kept talking about this. I most certainly will
forward this article to him. Pretty sure he will
have a great read. Many thanks for sharing!

My weblog ... Hyundai i20 2019 (https://bestsalehyundai.weebly.com/hyundai-i20.html: https://bestsalehyundai.weebly.com/hyundai-i20.html)
پاسخ دادن
 
 
Natisha
0 # Natisha 1398-02-14 21:56
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get
four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me
from that service? Thanks a lot!

Here is my web page ... hosting blog (Chang: https://alfianbgs.blog.uns.ac.id/2018/11/14/sikap-dan-sifat-wajib-seorang-pengusaha-sukses/)
پاسخ دادن
 
 
Marlene
0 # Marlene 1398-02-17 16:38
I really lie your website and its really helping myself. I've been looking for
a good Powerlikes business for Instagram, I've looked all over thee internet and found this site Powerlikes.
info. Has anyne used any off the services on the likst and what to
suggest? I have read that powerliikes will help boost your Instagram account and go viral.
Its a very new tto me personally.

Thanks again

Check out my homepage - Powerlikes Reviews: https://powerlikes.info/powerlikes-reviews/
پاسخ دادن
 
 
icekuvozoqev
0 # icekuvozoqev 1398-02-18 03:24
Amoxicillin No Prescription: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ 18 cmo.ckel.irveka lat.com.hfb.td http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
پاسخ دادن
 
 
kodogisocumi
0 # kodogisocumi 1398-02-18 17:27
Amoxicillin No Prescription: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Amoxicillin 500mg uvr.qyna.irveka lat.com.kqc.pv http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
پاسخ دادن
 
 
ecejoyuhoz
0 # ecejoyuhoz 1398-02-18 18:19
Buy Amoxicillin: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Amoxicillin Without Prescription lky.iylp.irveka lat.com.fhz.ce http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
پاسخ دادن
 
 
Janis
0 # Janis 1398-02-25 15:03
Hi there mates, nice piece of writing and nice urging commented at
this place, I am genuinely enjoying by these.


Take a look at my weblog; Hyundai Elantra [https://bestsalehyundai.weebly.com/hyundai-elantra.html: https://bestsalehyundai.weebly.com/hyundai-elantra.html]
پاسخ دادن
 
 
Caitlyn
0 # Caitlyn 1398-02-27 21:37
hey there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here.
I did however expertise several technical
points using this web site, as I experienced to reload
the web site many times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I'm adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective interesting content.

Make sure you update this again very soon.

Feel free to visit my blog ... Honda Jazz 2019 (bestsalehonda.weebly.com: https://bestsalehonda.weebly.com/honda-jazz-2019.html)
پاسخ دادن
 
 
Sylvia
0 # Sylvia 1398-02-31 17:49
If some one wishes to be updated with newest technologies then he must
be pay a visit this web page and be up to date every day.


my blog post ... gamefly free trial: https://j.mp/2HtOwSy
پاسخ دادن
 
 
Jacquetta
0 # Jacquetta 1398-03-03 02:42
obviously like your website however you need to check the spelling on quite a few of your posts.
A number of them are rife with spelling problems and I find
it very troublesome to inform the truth nevertheless I will surely come again again.

Here is my website :: Best Sale Ford: https://bestsaleford.weebly.com/ford-explorer.html
پاسخ دادن
 
 
ijjahojokogei
0 # ijjahojokogei 1398-03-04 14:32
Amoxicillin 500: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Amoxicillin nnb.perw.irveka lat.com.vgt.wd http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
پاسخ دادن
 
 
odavikomecer
0 # odavikomecer 1398-03-04 15:11
Amoxicillin 500mg: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Amoxicillin Online dvb.lxav.irveka lat.com.qbi.cw http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
پاسخ دادن
 
 
Twila
0 # Twila 1398-03-05 10:39
Wow, amazing blog layout! how to get help in windows 10: http://bit.ly/2VCecjA long
have you been blogging for? you made blogging look
easy. The overall look of your site is excellent, let
alone the content!
پاسخ دادن
 
 
Melodee
0 # Melodee 1398-03-08 15:12
Wow, that's what I was exploring for, what a stuff!

existing here at this blog, thanks admin of this web site.


my site Lexus trung tam sai gon: https://lexustrungtamsaigon.weebly.com/lexus-nx200t.html
پاسخ دادن
 
 
Cedric
0 # Cedric 1398-03-09 21:58
Niềng răng mắc cài kim loại là phương pháp
chỉnh dùng mắc cài và dây cung đưa răng về đúng vị trí trên cung hàm, đảm bảo khớp cắn và vấn đề thẩm mỹ.


Có 3 loại niềng răng mắc cài kim loại là Niềng răng mắc cài kim
loại bình thường, Niềng răng mắc cài kim
loại tự khóa và niềng răng mắc cài kim loại mặt trong.

Niềng răng mắc cài kim loại dù là mắc cài thường
nhật hay mắc cài tự khóa đều có thể áp dụng
cho tất cả các đối tượng khách hàng. Những trường hợp bị các khiếm
khuyết về răng như hô, móm, thưa, lệch lạc
dù là trẻ nhỏ hay người lớn đều có thể sử dụng
niềng răng mắc cài kim loại.

Feel free to visit my website niềng răng sắt: https://suckhoedoisong.vn/up-dental-nha-khoa-uy-tin-duoc-so-y-te-tp-hcm-cap-giay-phep-hoat-dong-so-5047-syt-gphd-n151935.html
پاسخ دادن
 
 
Margareta
0 # Margareta 1398-03-10 05:42
Niềng răng mắc cài kim loại là phương pháp chỉnh sử dụng mắc cài và dây cung đưa răng
về đúng vị trí trên cung hàm, đảm bảo khớp cắn và vấn đề thẩm
mỹ.
Có 3 loại niềng răng mắc cài kim loại là Niềng răng
mắc cài kim loại thông thường, Niềng răng mắc cài
kim loại tự khóa và niềng răng mắc cài kim loại mặt
trong.
Niềng răng mắc cài kim loại dù là mắc cài thông thường hay mắc cài tự khóa đều có thể áp dụng cho
đa số các đối tượng khách hàng. Những trường hợp bị
các khiếm khuyết về răng như hô, móm, thưa, lệch
lạc dù là trẻ nhỏ hay người lớn đều có thể sử dụng niềng răng mắc cài kim
loại.

Take a look at my site; niềng răng
hết hô móm: https://thanhnien.vn/ban-can-biet/nen-nieng-rang-vo-hinh-hay-nieng-rang-mac-cai-kim-loai-1017327.html?fbclid=IwAR1DNFlS8y45KitjVyAjAHvVAANsXEiRvm0G6lbcAhQI9p61j5TGZrlH3wA
پاسخ دادن
 
 
ikzqecomesga
0 # ikzqecomesga 1398-03-10 16:28
Amoxicillin 500mg: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Amoxicillin 500mg sss.sdlv.irveka lat.com.bww.ft http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
پاسخ دادن
 
 
ifizivisenelo
0 # ifizivisenelo 1398-03-10 17:09
Amoxicillin Online: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Amoxicillin Without Prescription czb.aacw.irveka lat.com.rvk.ap http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
پاسخ دادن
 
 
Crystle
0 # Crystle 1398-03-12 04:21
Good way of telling, and fastidious piece of writing to get
information concerning my presentation topic, which i am going to convey in school.my web-site :: Camera
360 ô tô giá tốt nhất: https://medium.com/@www.camera360oto.vn/camera-360-%C3%B4-t%C3%B4-ch%C3%ADnh-h%C3%A3ng-gi%C3%A1-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t-l%E1%BA%AFp-%C4%91%E1%BA%B7t-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u-4802caff3889?fbclid=IwAR06Vn7Jstu5apA3qwlAwHJNf7KnZ1x2s7kmCj-dnuNoExO6QPoO2szmOD4
پاسخ دادن
 
 
Beulah
0 # Beulah 1398-03-14 09:19
It's hard to find knowledgeable people for this topic,
but you sound like you know what you're talking about!
Thanks

Feel free to surf to my homepage: Xenon scheinwerfer: http://isocave.com/qa/802/wie-werden-sie-nach-idealen-scheinwerfer-f%C3%BCr-ihr-auto-suchen
پاسخ دادن
 
 
Fallon
0 # Fallon 1398-03-16 16:57
I am actually grateful to the holder of this web page who has shared this great piece of
writing at at this place.

My homepage :: here: https://routersettings.site/192-168-1-5/
پاسخ دادن
 
 
Isobel
0 # Isobel 1398-03-23 04:12
Hi, of course this post is really pleasant and I have learned lot of
things from it regarding blogging. thanks.

Feel free to visit my weblog ... exporteddrugs.c om: http://exporteddrugs.com/
پاسخ دادن
 
 
Shayla
0 # Shayla 1398-03-24 06:47
Superb, what a weblog it is! This website gives valuable information to
us, keep it up.

Feel free to surf to my webpage ... heilpraktiker-a usbildung [www.twofloridadocs.com: http://www.twofloridadocs.com/wir-beten-aus-verschiedenen-guten-grunden/]
پاسخ دادن
 
 
Arlie
0 # Arlie 1398-03-27 05:02
Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
If so how do you stop it, any plugin or anything
you can suggest? I get so much lately it's driving me insane so any help is very
much appreciated.

Also visit my blog post - usa: https://888.hu
پاسخ دادن
 
 
Hilda
0 # Hilda 1398-03-31 22:56
This design is spectacular! You certainly know how
to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
(well, almost...HaHa!) Great job. I really enjoyed what
you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

My homepage Honda Jazz 2019 - bestsalehonda.w eebly.com: https://bestsalehonda.weebly.com/honda-jazz-2019.html -
پاسخ دادن
 
 
Javier
0 # Javier 1398-04-02 22:23
Very quickly this website will be famous amid all blog users,
due to it's fastidious posts

My weblog: Bingo script: https://onlinebingoscript.com/shop/
پاسخ دادن
 
 
ofaxqul
0 # ofaxqul 1398-04-05 15:24
Amoxicillin 500 Mg: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Amoxicillin 500 Mg vqp.mfsy.irveka lat.com.bvh.ln http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
پاسخ دادن
 
 
ahebupsr
0 # ahebupsr 1398-04-05 16:21
Amoxicillin 500 Mg: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Amoxicillin - Prix.achetercom mander.fr iwd.pmfd.irveka lat.com.obn.xs http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
پاسخ دادن
 
 
Clifton
0 # Clifton 1398-04-11 23:55
I couldn't refrain from commenting. Very well written!

Also visit my web-site ... ticlopidine
hcl: http://exporteddrugs.com/acebutolol-sectral
پاسخ دادن
 
 
Tisha
0 # Tisha 1398-04-15 05:21
Hello friends, its great article regarding teachingand
completely defined, keep it up all the time.


Feel free to surf to my web-site: parkolas: https://www.origo.hu
پاسخ دادن
 
 
Jaxon
0 # Jaxon 1398-04-15 10:14
I was wondering if you ever thought of changing the structure
of your site? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2
images. Maybe you could space it out better?

Feel free to visit my web blog :: Parkolas: https://www.origo.hu
پاسخ دادن
 
 
Gerald
0 # Gerald 1398-04-18 02:47
You should take part in a contest for one of the highest quality
blogs online. I will recommend this blog!

my website; DIY: http://sportwelt.log.checkeffect.at/da/?f=pclick&u=sportwelt&tkn=0320945C-6BAE-4165-9F4B-F475260B2381&tknt=1&redirect=https://diyhangout.top/s/diy-paper-xbox/
پاسخ دادن
 
 
uxosiap
0 # uxosiap 1398-04-18 15:32
Buy Amoxicillin Online: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Amoxicillin 500mg Capsules zga.mebv.irveka lat.com.twc.ze http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
پاسخ دادن
 
 
upduzeye
0 # upduzeye 1398-04-18 16:13
Amoxicillin 500mg Capsules: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Online Amoxicillin zce.jdtf.irveka lat.com.htr.sx http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
پاسخ دادن
 
 
Collette
0 # Collette 1398-04-19 21:43
What's up to every body, it's my first pay a quick visit of this blog; this webpage includes remarkable and truly
good material designed for readers.

my web page: http://activeingredients.co/: http://activeingredients.co/aliskiren-tablets-tekturna
پاسخ دادن
 
 
Amelie
0 # Amelie 1398-04-20 12:18
Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell
and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched
her ear. She never wants to go back! LoL I know
this is entirely off topic but I had to tell someone!


My blog ... An Phu Car: https://anphucar.com/toyota-innova-2019/
پاسخ دادن
 

نوشتن دیدگاه