وکیل

IRVsliderphot22
sliderphoto

نظری بر تشکیل دادگاه ویژه مداحان

 

 

 

 

رسيدگي به جرائم عمومي مداحان در مرجعي استثنايي نمي‌تواند مورد تأييد قرار گيرد چون به زعم سايرين، جدا كردن اين قشر از بقيۀ مردم و محاكمۀ آن‌ها در مرجع استثنايي ممكن است در جهت ملحوظ داشتن تخفيف بي‌مورد و نقض حقوق عامه شمرده شود.

 

 اما قابل ذكر است كه وجود مرجعي زیر نظر قوه قضائیه یا هیئت امنای آن كه به اعمال خلاف شاءن مداحان و مجموعه خود بپردازد ، مثبت ارزیابی می شود .

 

نمونه بارز این نوع رسیدگی ها ، رسیدگی های انتظامیپزشکان، مهندسان ، وکلا و غیره تحت اتحادیه یا اداره صنف مربوطه است که در موارد تخلفی یا  اعمال خلاف شاءن ، شخص خاطی به مجازات صنفی مقرر مثل محرومیت های موقتی یا دائم شغلی محکوم می شود .

لذا به نظر می رسد به جای اختصاص دادن شعبی خاص جهت رسیدگی به جرائم مداحان ، بهتر است تدابیری جهت نظارت هر چه بیشتر در پذیرش و نحوه فعالیت و اشتغال این قشر که با اعتقادات مردم سر و کار داشته و بعنوان الگوی مذهبی جامعه شناخته می شوند ، اندیشیده شود تا در عین حفظ حرمت و منزلت این شغل شریف  ، نظم ، اصول و ضوابط خاصی برای فعالیت آنها تعیین و حاکم شود  .